infoyankee@ztrade.cz 731 648 024 (PO-PÁ 7:00-17:00)
Prodejny
Přihlásit
Vítejte zpět
Zapomněli jste heslo?
Jsem tu poprvé Zaregistrovat se
Košík
Doprava od 49 Kč a pro objednávky nad 1 000 Kč doprava zdarma.

Pravidla věrnostního programu Yankee Candle

 1. Úvodní ustanovení
 1. Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) věrnostního programu Yankee Candle („Věrnostní program“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Věrnostního programu. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument. Výňatky z těchto Pravidel nebo zkrácená verze těchto Pravidel uvedené v reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní charakter a nejsou právně závaznými pravidly Věrnostního programu.
 2. Provozovatelem Věrnostního programu je společnost Z - TRADE s. r. o., třída Soukenická 93, Olivětín, 550 01 Broumov, IČO: 455 37 143, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1676 („Provozovatel“).
 3. Smyslem a účelem Věrnostního programu je poskytování jedinečných výhod pro všechny stálé zákazníky internetového obchodu http://www.yankeesvicky.cz („Webová stránka“) a značkových prodejen Yankee Candle („Prodejna“), kteří na Webové stránce a v Prodejně nakupují zboží od Provozovatele (vystupujícího v roli prodávajícího); tyto výhody spočívají zejména v možnosti získání odměn a dalších výhod.
 4. Věrnostní program je nabízen pouze konkrétním fyzickým osobám, a to pro osobní potřeby. Není dostupný právnickým osobám, společnostem, klubům, asociacím a sdružením. 
 5. Zájemci se při splnění podmínek Věrnostního programu stávají členy Věrnostního programu na základě své svobodné vůle, kterou vyjadřují svou registrací do Věrnostního programu. Členství ve Věrnostním programu je bezplatné.
 1. Vznik členství ve Věrnostním programu
 1. Členem Věrnostního programu se může stát fyzická osoba starší 15-ti let, která úplně a pravdivě vyplní registrační formulář do Věrnostního programu na Webové stránce nebo na Prodejně, kde uvede své jméno, příjmení, e-mail, v případě registrace na prodejně i telefonní číslo („Registrační formulář“), a dále potvrdí seznámení (souhlas) s těmito Pravidly (jednotlivě jako „Člen“ nebo společně jako „Členové“). Zájemce mladší 15-ti let se může stát Členem Věrnostního programu pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, a to v souladu s § 32 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, který je povinen doložit při registraci na e-mail info@yankeesvicky.cz. V případě, že takový souhlas nebude při registraci doložen, je Provozovatel oprávněn registraci daného zájemce do Věrnostního programu odmítnout; případný nárok takového zájemce na členství tímto okamžikem bez náhrady zaniká.
 2. Bez vyplnění polí Registračního formuláře označených jako „povinné“ není registrace možná.
 1. Každý zájemce se může do Věrnostního programu zaregistrovat pouze jedenkrát.
 2. Provozovatel není odpovědný za uvedení nesprávné e-mailové adresy či jiné chyby v Registračním formuláři.
 3. Registrace zájemce do Věrnostního programu je možná na základě elektronické registrace na Webové stránce nebo registrace na Prodejně, přičemž registrace proběhne až po vyplnění Registračního formuláře. 
 4. Elektronický Registrační formulář odešle zájemce Provozovateli kliknutím na tlačítko „ZAREGISTROVAT SE“, v případě registrace v procesu objednávky zaškrtnutím políčka „Chci se zaregistrovat“. Údaje uvedené v Registračním formuláři jsou Provozovatelem považovány za správné.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo na odmítnutí registrace zájemce do Věrnostního programu či zrušení jeho členství ve Věrnostním programu, ukáže-li se, že údaje jím vyplněné v polích označených jako „povinné“, jsou nesprávné či nepravdivé.
 6. Po vyplnění Registračního formuláře, potvrzení správnosti zadaných údajů zájemcem a po jejich úspěšné kontrole ze strany Provozovatele, bude zájemci na jím zadanou e-mailovou adresu odeslán potvrzující e-mail s aktivačním odkazem pro zadání hesla. Zadáním aktivačního odkazu do libovolného webového prohlížeče a nastavením hesla dokončí zájemce proces registrace a Provozovatelem mu bude zpřístupněn jeho osobní členský účet („Uživatelský účet“).
 7. Vytvořením Uživatelského účtu dochází automaticky k vytvoření elektronické zákaznické karty ve formátu QR kódu, která bude Členovi k dispozici v rámci jeho Uživatelského účtu.  
 8. Nedokončí-li zájemce registraci nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů od doručení e-mailu s aktivačním odkazem pro zadání hesla, bude proces registrace zájemce ukončen, přičemž údaje zájemce uvedené v Registračním formuláři nebudou Provozovatelem dále evidovány či jinak zpracovávány – Provozovatel v souladu s obecně závaznou právní úpravou zajistí jejich odstranění ze svého systému.
 9. Člen se zavazuje informovat Provozovatele o jakékoliv změně údajů, které uvedl při registraci, a tuto změnu bez odkladu provést v registračních údajích ve svém Uživatelském účtu.
 10. Přístup k Uživatelském účtu je prováděn přes Webové stránky, a je zabezpečen jedinečným uživatelským jménem a heslem zadaným Členem. Člen je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelském účtu, chránit jej před zneužitím a neumožnit využívání svého Uživatelském účtu třetím osobám.
 11. V případě podezření, že přístupové údaje Člena jsou zneužívány třetí osobou, je Člen povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Provozovateli.
 12. V případě, že Člen vědomě či z nedbalosti umožní získání jeho přístupových údajů třetí osobě, ztrácí nárok na výhody z členství ve Věrnostním programu, nerozhodne-li Provozovatel v daném případě jinak.
 13. Člen bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 1. Specifikace Věrnostního programu, Odměny
 1. Člen získává v návaznosti na jím realizované nákupy zboží na Webové stránce či v Prodejně odznaky a s nimi spojené odměny, tj. slevu na zboží nebo dárek zdarma („Odměna“), přičemž se jedná o:

a)      veřejné odznaky, jejichž seznam, podmínky jejich získání a Odměny za získání lze nalézt na webové stránce [www.yankeesvicky.cz/odznaky-a-odmeny];

b)      neveřejné odznaky, u kterých podmínky získání nejsou Členům předem známé.

(jednotlivě jako „Odznak“ nebo společně jako „Odznaky“).

 1. Odznaky jsou přidělovány na základě splnění podmínek k získání Odznaku, nejčastěji splněním dostatečného počtu nebo podoby nákupů na Webové stránce či v Prodejně. Odznak je Členovi přidělen do dvaceti čtyř (24) hodin po splnění všech podmínek k získání Odznaku. Člen je o přidělení Odznaku informován e-mailem včetně informace o Odměně.
 2. Platnost Odměny je tři (3) měsíce od data jejího získání. Člen má možnost uplatnit Odměnu ihned, jakmile je o Odměně informován e-mailem, přičemž tak může učinit v Prodejnách (mimo outletových prodejen Yankee Candle) nebo na Webové stránce.
 3. Člen bere na vědomí, že Provozovatel je mu oprávněn zasílat statusové zprávy o tom, že Členovi byl přidělen Odznak (resp. obdržel Odměnu) nebo statusové zprávy informující o tom, že se blíží expirace Odměny.
 4. Pro uplatnění Odměny na Webové stránce musí být Člen přihlášen ve svém Uživatelském účtu. Pro uplatnění Odměny na Prodejnách se musí Člen identifikovat elektronickou zákaznickou kartou, zaregistrovaným e-mailem nebo telefonním číslem.
 5. Odměna se uplatní automaticky pokud má Člen v košíku/na pokladně zboží, na které se Odměna vztahuje.
 6. Provozovatel je oprávněn kdykoliv měnit podmínky pro získání Odznaků, formu Odměn za získání Odznaků i seznam Odznaků.
 1.    Přehled získaných Odznaků nalezne Člen ve svém Uživatelském účtu na Webové stránce.
 1. Členovi samotným uzavřením kupní smlouvy na Webové stránce či v Prodejně nevzniká vůči Provozovateli, jakožto prodávajícímu, nárok na přidělení Odznaku. Provozovatel je zejména oprávněn odmítnout přidělit Odznak či aktivovat mu Odměnu za získání odznaku v případě, že Člen není při jejím uzavírání řádně přihlášen do svého Uživatelského účtu, či v případě, že Člen jedná při uzavření kupní smlouvy v rozporu s dobrými mravy.
 2. Na Odznaky a Odměny není právní nárok. Člen bere na vědomí, že Odměn může být omezený počet nebo je může Provozovatel zrušit bez nároku na náhradu.
 3. Pokud jsou Odměny přiznány, ale z nějakého důvodu je není možné poskytnout, Člen Věrnostního programu nemá právo na finanční kompenzaci.
 4. Vyplacení peněžitého plnění namísto Odměn není možné a Člen není oprávněn se domáhat výměny Odměn. Provozovatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou Člen případně utrpí v souvislosti se svou účastí ve Věrnostním programu nebo s užitím získané Odměny.
 1. Nabídka Yankee Candle Druhá za 1/2
 1. Kromě získávání Odznaků je v rámci Věrnostního programu možné rovněž využívat akční nabídku Druhá za 1/2, v rámci které platí níže uvedená pravidla.
 2. Při nákupu svíčky s příznakem nabídky Druhá za 1/2 v rámci jednoho nákupu na Webové stránce či v Prodejně má Člen nárok na druhou svíčku stejné velikosti a ve stejném provedení s 50% slevou, přičemž sleva je vždy na nejlevnější svíčku ze dvou (2) vybraných svíček. Provedením se myslí velké svíčky, střední svíčky a lodě, kdy nabídka Druhá za 1/2 platí pro následující provedení:

a)      Velké svíčky:

 1. Yankee Candle Classic velký;
 2. Yankee Candle Signature velký;
 3. Yankee Candle Signature tumbler velký;
 4. Yankee Candle Signature tumbler 5 knotů;
 5. WoodWick loď;
 6. WoodWick svíčka velká;
 7. Chesapeake Bay Candle tumbler velký.

b)      Střední svíčky:

 1. WoodWick svíčka střední;
 2. Yankee Candle Classic střední;
 3. Yankee Candle Signature střední;
 4. Chesapeake Bay Candle tumbler střední;
 5. Chesapeake Bay Candle tumbler s 3 knoty.
 1. Na další provedení, tj. zejména malé svíčky a svíčky značky Millefiori, se akční nabídka Druhá za 1/2 nevztahuje.
 2. Pro využití akční nabídky Druhá za 1/2 na Webové stránce musí být Člen přihlášen ve svém Uživatelském účtu. Pro uplatnění na Prodejnách se musí Člen identifikovat elektronickou zákaznickou kartou, zaregistrovaným e-mailem nebo telefonním číslem.
 3. Sleva 50 % na nejlevnější svíčku ze dvou (2) vybraných svíček se uplatní automaticky, pokud má Člen v košíku/na pokladně zboží, na které se akční nabídka Druhá za 1/2 vztahuje.
 4. Akční nabídka Druhá za 1/2 neplatí na outletových prodejnách Yankee Candle.
 5. V případě, že Člen vrací zboží, které bylo zakoupeno v rámci nákupu na Webové stránce či v Prodejně, ve kterém byla uplatněna akční nabídka Druhá za 1/2, a vracené zboží by mělo dopad na přiznání či nepřiznání akční nabídky Druhá za 1/2 v době nákupu, musí zároveň vrátit i  zboží, které bylo poskytnuto se slevou v rámci akční nabídky Druhá za 1/2.
 1. Na akční nabídku Druhá za 1/2 není právní nárok.
 1. Zánik členství ve Věrnostním programu
 1. Provozovatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat podmínky pro účast ve Věrnostním programu a vyloučit kteréhokoliv Člena v případě jeho jednání v rozporu s těmito Pravidly. Provozovatel si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení vyloučit jakéhokoliv Člena, u nějž se prokáže, že zneužívá pravidla Věrnostního programu.
 1. Členství ve Věrnostním programu zaniká z těchto důvodů:

a)      Člen Věrnostního programu úmyslně poskytl nepravdivé nebo nesprávné údaje v Registračním formuláři;

b)      Člen Věrnostního programu zneužil výhody, které mu Věrnostní program poskytuje nebo jiným způsobem porušil tato Pravidla;

c)      Člen Věrnostního programu se registroval do Věrnostního programu opakovaně, zejména za účelem vícenásobného získání výhod Věrnostního programu; v případě opakované registrace do Programu je Prodávající oprávněn odejmout Členovi Věrnostního programu již poskytnuté výhody Věrnostního programu;

d)      Člen Věrnostního programu nevyužívá výhody Věrnostního programu déle než dvacet čtyři (24) měsíců;

e)      ukončením existence Věrnostního programu na základě rozhodnutí Provozovatele.

 1. O ukončení členství ve Věrnostním programu bude Člen informován na e-mailovou adresu jím uvedenou v Registračním formuláři. 
 2. Zánikem členství ve Věrnostním programu, nerozhodne-li Provozovatel jinak, zanikají také veškeré další nároky, které souvisejí se členstvím ve Věrnostním programu.
 3. Ze stejných důvodů může Provozovatel rovněž dočasně pozastavit členství ve Věrnostním programu a odmítnout dočasně využívání přidělených Odznaků a získaných Odměn spojených s členstvím ve Věrnostním programu.
 1. Ochrana osobních údajů
 1. Ochrana osobních údajů Člena je poskytována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 2. Podrobné informace o zpracování osobních údajů Provozovatelem jsou k dispozici v dokumentu Zásad zpracování osobních údajů.
 1. Společná a závěrečná ustanovení
 1. Tato Pravidla budou po celou dobu dostupná na Webové stránce a v Prodejnách.
 1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Věrnostního programu či Věrnostní program úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Členů vůči Provozovateli. Každá taková změna Pravidel či Věrnostního Programu bude provedena formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění na Webové stránce. Změny bude Provozovatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Provozovatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Provozovatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Členy.
 2. Provozovatele je možné v souvislosti s Věrnostním programem kontaktovat též na e-mailové adrese info@yankeesvicky.cz.
 3. Účastí ve Věrnostním programu vyjadřuje Člen svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti s Věrnostním programem, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.
 4. Členství ve Věrnostním programu a všechna práva s tímto členstvím spojená, zejména veškeré výhody pro Členy Věrnostního programu, jsou nepřevoditelné.
 5. Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Člena ve Věrnostním programu je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) Člen nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Člena a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Provozovatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.
 6. Člen má dále právo zahájit také mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Člena obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.
 7. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí ve Věrnostním programu (včetně zejména např. funkčnosti doručovacích či telekomunikačních služeb, internetu nebo e-mailového spojení s Členem).

 

V Praze dne 31. 10. 2022

Všechna práva vyhrazena © Yankeesvicky.cz 2024