infoyankee@ztrade.cz 731 648 024 (PO-PÁ 7:00-17:00)
Prodejny
Přihlásit
Vítejte zpět
Zapomněli jste heslo?
Jsem tu poprvé Zaregistrovat se
Košík
Doprava od 49 Kč a pro objednávky nad 1 000 Kč doprava zdarma.
Druhý za 1/2

Millefiori Zona Aria Mediterranea náplň pro aroma difuzér 250 ml

599 Kč
ks
skladem
Druhý za polovinu
1 produkt + další za 50 %

Středomořský vzduch - jasná a zemitá vůně se svěžími citrusy, zázvorem a hřebíčkem vypráví svůj příběh až do základu z aromatických a hřejivých dřevitých tónů.

Hlava: citrón, zázvor, hřebíček
Srdce: šalvěj, levandule
Základ: cedr, borovice
Charakter vůně: Svěží a čisté

Po vyprchání náplně kupte náplň ve stejné anebo jiné vůni. Lahvičku difuzéru stačí vypláchnout teplou vodou a můžete také vyměnit tyčinky za nové (máme je samostatně také v nabídce), zvláště pokud si pořídíte náhradní náplň v jiné vůni, než byla původní. Náhradní náplně nejsou určeny k naplnění bytových sprejů Millefiori.

Objem 250 ml
Typ produktu Bytová vůně
Šířka 4 cm
Výška 16.5 cm

Bezpečnostní upozornění

GHS02 - Hořlavé látky
GHS07 - Dráždivé látky
GHS09 - Látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: NEBEZPEČÍ

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P501 - Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů.

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Obsah nebezpečných látek: (.+-.)-1-methyl-4-(1-methylvinyl)cyklohexen; 2,4-Dimethyl-3-cyclohexene carboxaldehyde; 3,7-dimethyloct-6-enyl propanoate; 3-Octanol, 3 ,7-dimethyl-; Acetylcedrene; alfa-PINEN; beta-Pinene; cis-4-(Isopropyl)cyclohexanemethanol; Citral; Citronellal; Citronelol; Cyclododecane, (ethoxymethoxy)-; d-limonen; Ethanone, 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)-; Ethanone, 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)-; Eucalyptol; Geraniol; Geranyl acetate; Hexyl cinnamal; Hydroxycitronelal; Isocyclemone E; Karvakrol; Kumarin; kyselina benzoová , 2 ,4-dihydroxy-3,6-dimethyl-, methyl ester; Linalool; Linalyl acetate; Methylenedioxyphenyl methylpropanal; Nerol; Neryl acetate; Oils, guaiac wood; Oils, Terpentýn; oleje, hřebíček; Pentadecalactone; trans-Rose Ketone-1; Β-karyofylen;

Soubory ke stažení

Kat. číslo: 29783

Související produkty

Další provedení

Alternativní provedení

Všechna práva vyhrazena © Yankeesvicky.cz 2024